Ішкі нормативтік құжаттар

 

Ішкі нормативтік құжаттар атауы

1

Қызылорда ашық университетінің 2023-2027 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары

Ашу

2

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесі оқытушылары мен қызметкерлерінің ар-намыс кодексі

Ашу

3

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесінің Ішкі тәртіп ережелері

Ашу

4

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және сараптау ережесі 

Ашу

5

Академияляқ адалдық ережесі 

Ашу

6

Білім алушылардың жазбаша жұмыстарын плагиатқа тексеру ережесі

Ашу

7

2023-2024 оқу жылындағы университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушалардың оқу жүктемесін жоспарлау және бақылау шаралары мен оқу жұмысының түрлері бойынша уақыт мөлшері

Ашу

8

Академиялық сапа жөніндегі комитеттің ережесі

Ашу

9

 Бакалавриат бағдарламалары туралы ережесі  

Ашу

10

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары

Ашу

11

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі

Ашу

12

Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеу ережелері

Ашу

13

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

Ашу

14

Студенттердің академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру ережесі

Ашу

15

Элективті пәндер каталогын дайындау және пәндерді таңдау ережесі

Ашу

16

Diploma supplement еуропалық үлгідегі дипломға қосымшаны жасау және беру туралы әдістеемелік ұсыныстар

Ашу

17

Дипломдық жұмыс жасау ережесі

Ашу

18

Эдвайзер жұмысын ұйымдастыру ережесі

Ашу

19

Қызылорда ашық университетінің білім алушыларына арналған ар-намыс кодексі

Ашу

20

Білім алушыларына академиялық демалыс берудің ережесі

Ашу

21

Қызылорда ашық университетінің білім алушыларына арналған ішкі тәртіп ережесі

Ашу

22

Қызылорда ашық университетінің жатаханада тұру ережесі

Ашу

23

Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі

Ашу

24

Қызылорда ашық университетінің білім беру қызметін жүзеге асыруда сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтын алдын-алу жөнінде қоғамдық комиссия ережесі

Ашу

25

Оқу әдістеме жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары

Ашу

26

Қызылорда ашық университетінің оқу үдерісінің кестесі – 2023-2024 оқу жылының күндізгі бөлімі бойынша

Ашу

27

Білім алушыларына академиялық демалыс берудің ережесі

Ашу

28

Қызылорда ашық университетінің оқу үдерісінің кестесі – 2023-2024 оқу жылы (ҚОТ)

Ашу

29

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесі басшылары, мамандары лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

Ашу

30

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесінің кадрлық саясаты

Ашу

31

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесінің педагогтарының (профессор-оқытушылар құрамы) және ғылыми қызметкерлерінің лауазымдық біліктілік сипаттамалары

Ашу

32

«Қызылорда ашық университеті» білім беру мекемесінің педагогтердің(профессор-оқытушылар құрамына) және ғылыми қызметкерлері лауазымдарына конкурстық орналасу ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ашу

 

 

КЭД МОБ