Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма

 

Мұхамбетжан Айсұлу Мұхамбетжанқызы

Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма басшысы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор