Оқу процесін тіркеуші офисі

Білім алушылардың білімдеріне тестілік бақылау және бағалау жүргізу үшін университет соңғы буындағы компьютерлермен жарақтандырылған арнайы кластармен қамтамасыз етілген.

Тіркеуші офистің негізгі функциялары:

- білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу;

- оқу жоспарларының пәндері бойынша сабақтар өткізу үшін оқытушыларды анықтау;

- аралық және қорытынды бақылау кестесін жасау;

- білім алушылардың біліміне аралық бақылау түрлерін ұйымдастыру;

- орташа өту балын анықтау (GPA);

- оқуға қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау, стипендия тағайындау туралы бұйрықтар дайындау;

- қорытынды мемлекеттік аттесаттау ұйымдастырып, өткізу;

- білім алушылардың жазғы семестрін ұйымдастыру;

- білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алу;

- білім алушылар контингентіне санақ жүргізу болып табылады.

Байланыс телефоны: 8 (7242) 24-60-47