Есеп бөлімі

 

 

Есеп бөлімі:

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі бекіткен бастапқы құжаттар үлгілері негізінде бухгалтерлік есеп пен есептілік, міндеттемелер мен шаруашылық операциялар жүргізуді.Бухгалтерлік есеп стандарттары негізінде бастапқы есептік құжаттардың үлгілерін әзірлеу, университет қызметінің шаруашылық процестері мен қаржылық нәтижелері туралы толық және шынайы ақпарат қалыптастыруды;
-мүліктердің болуы мен қозғалысына, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының бекітілген нормаларға, нормативтер мен сметаларға сәйкес пайдаланылуына бақылау жасауды;
- республикалық және жергілікті бюджеттерге салықтарды есептеп аударуды, салық декларациясын жасауды;
- сыртқы міндеттемелер мен қаржыландыруды бақылауды;
- университет қызметінің қаржы-шаруашылық жұмысына сараптамалық және синтетикалық есеп жүргізуді;
- университеттің негізгі құралдарын, айналым қорлары мен ақша қаражаттарын есепке алуды;
- ақша қаражаттарына, тауарлы-материалдық қорлар мен есептесулерге уақытында түгендеу жүргізуге бақылау жасауды;
- бухгалтерлік есеп шоттарды және ақша қаражаттарының қозғалысына қатысты операцияларды құжаттамалық көрсетуді;
- есепке алу, есептілік және қаржылық бақылауға қатысы бар мәселелерді тиісті органдарда қараған кезде университет мүддесін білдіруді;
- бірлескен бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша әріптестермен жасалған келісімшарттардың орындалуына бақылауды;
- есеп бөлімінің жалпы перспективті даму жоспарын дайындауды;
- өнімдер алу, жұмыстар орындау және қызметтер көрсетуге кәсіпорындармен, ұйымдармен, жеке тұлғалармен тікелей келісімшарттар жасауды;
- университеттің білім алушыларының шығыстар сметасы мен басқа да көрсетілетін қызметтердің орындалуына бақылау жасауды;
- ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді даярлауды, тағылымдамасын уақытында қаржыландыруға бақылау жасауды қамтамасыз етеді.

  ЕРЕЖЕ                                                                                                                                                                                              ЕРЕЖЕ